Inspirerande möte med studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Written by Kerstin Ström On the 0 Comments
En underbar höstdag i början av oktober träffade Skogen i Skolan ett gäng glada studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Studenterna fick testa på en mängd olika övningar alltifrån olika varianter av naturrutan till hur man kan lära sig geometri med hjälp av ett rep.

Dagen inleddes med en teater om skogens kretslopp där studenterna fick agera allt ifrån små plantor, till betesskadad ungskog till skotare och skördare. En mycket uppskattad övning där man genom tal och lek lär sig hur skogen växer och till slut föryngringsavverkas och vad som händer under vägen dit. Det blev en bra diskussion om skogens värde och om varför man vill äga skog när omloppstiderna är så långa, runt 70-80 år i trakten runt Kalmar. Andra värden som jakt, friluftsliv och skogens värde för insekter och svampar lyftes också.

Geometri med ett rep visades som ett exempel på hur man kan lära eleverna matematik ute. Det testades olika svårighetsgrader vi började med att alla höll i det hopknutna repet med ögonen öppna och fick tala med varandra och då skulle skapa en kvadrat.  Att sedan hålla ögonen stängda och det bara var en i gruppen som fick titta och denne skulle med hjälp av rösten guida sina kamrater till att skapa en triangel var desto svårare.

Som sammanfattning av dagen fick alla i små grupper göra var sin naturruta där de skulle visa med naturens hjälp vad de kom ihåg och lärt sig av dagen. Det visades allt ifrån en glad gubbe till prydliga små timmerhögar och diverse geometriska figurer.

 

 

 

Uppdaterad:

Sidor