Inspirerande lektioner i bokskogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Förskollärarstudenter från Malmö högskol
200 förskollärarstudenter från Malmö högskola blev inspirerade av Skogen i Skolans region Östra Götaland då de fick lektioner i utomhuspedagogik den 9-10 maj. Kunskapen ska de kunna överföra till barnen när de är färdigutbildade pedagoger och inspirationsdagen är en obligatorisk del av utbildningen.

Förskollärarstudenter från Malmö högskol

Den 9-10 maj deltog 200 förskollärarstudenter i Region Östra Götlands inspirationsdag i bokskogen i Torup utanför Malmö. Studenterna fick kunskap om skog vid 6 olika stationer. Det var allt från skogsbrukets kretslopp och skogens produkter till olika trädslag, fotosyntesen, trädets uppbyggnad, meditation i skogen och ett flertal övningar som studenterna kan utföra med förskolebarnen. 
Skogen i Skolans övningar hittar du här!

Joanna Chatton, förskollärarstudent på Malmö högskolaBarnen lär sig att bli ett med naturen
Joanna Chatton går den fjärde terminen och har 1,5 år kvar av Förskollärarutbildningen på Malmö högskola.

- Det finns gott om jobb här, men jag undersöker också möjligheten att arbeta på förskola i Rom där min sons pappa bor. Jag vet inte om utbildningarna här och där är jämförbara, så det måste jag ta reda på.

Den här dagen har varit lärorik och det är bra för barnen att få kunskap om skogen och naturen. Att dessutom kunna ha lektioner utomhus ger många positiva fördelar. Barnen lär sig att slappna av och bli ett med naturen, menar Joanna.

Inspirerade förskollärarstudenter ger skoglig kunskap till barn
Syftet med aktiviteten är att förskolelärarstudenterna ska få kännedom om Skogen i Skolans verksamhet och få upp ögonen för utomhuspedagogik, skog och skogsbruk.

- Vi vill ge dem verktyg att bli trygga med att ta med barnen ut i skogen och genomföra aktiviteter där. Skogen i Skolan Östra Götaland har sedan 2016 haft mål att alla lärarstudenter någon gång under sin utbildning ska få vara med på en inspirationsdag med SiS. Här är vi nästan i mål och träffar nu under 2017 nära 1000 av de 1200 lärarstudenterna som finns inom regionen. SiS genomförde en inspirationsdag för ett trettital lärarstudenter på Malmö Högskola under 2015 och det gjorde vi så bra att Skogen i Skolan numera får förmånen att träffa de flesta av lärarstudenterna på Malmö högskola. Kombinationen av kunniga SiS-medarbetare, ett sug efter utomhuspedagogik och ett väl utvecklat samarbete mellan Skogen i Skolan och Malmö högskola är ett vinnande koncept, säger regionsamordnare Kerstin Ström.

Förra året var första gången denna aktivitet genomfördes och då deltog 250 stycken. I år är det 200 studenter som deltar och det ger möjligheten att träffa större delen av dem.

Kerstin Ström, samordnare för Skogen i Skolans Region Östra GötalandVad gör en regionsamordnare inom Skogen i Skolan?
- Jag har varit regionsamordnare i Östra Götaland sedan 2014 och är utbildad jägmästare. Därtill är jag scout och är utbildad SMU-scoutledare. Storsatsningen som nu sker inom regionen påbörjades under 2016, och möjliggörs med hjälp av fantastiskt duktiga och driva medarbetare samt en styrgrupp som stöttar både med idéer och ekonomi. I början lade jag ner mycket energi på att få företagen i styrgruppen att åter igen satsa tid och resurser. Region Östra Götaland behövde även prioriteras internt på Skogsstyrelsen. I och med att våra inspirationsdagar mot lärarstudenter och lärare blir allt mer populära, ser jag en ökad vilja att satsa på den verksamheten.

Numera handlar det mycket att marknadsföring i media. Det blir också en hel del arbete med  bemanning och planering, framför allt vid större arrangemang. Inspirationsdagarna är den största aktiviteten vi gör inom regionen och det är alltid lika givande och roligt. Att vi får förmånen att träffa så många på en gång, gör det mycket effektivt samtidigt som aktiviteten ses som givande och utvecklande för studenterna.

Sedan jag började med SiS har jag gått en del kurser i utomhuspedagogik. Men allra bäst lär jag mig när jag är håller i inspirationsdagar i utomhuspedagogik, framförallt från erfarna lärare. De kommer alltid med nya synpunkter och smarta alternativ på de övningar jag presenterar, säger Kerstin Ström.

Föryngring, dvs plantering av nya träd
Viktigt att blivande förskollärare får kunskap om naturen
- Det är andra året som Skogen i Skolans inspirationsdag ingår i vår kurs och den är obligatorisk. Kursen ingår i ämnet Naturvetenskap och teknik. Vi tycker att det är viktigt att blivande förskollärare kommer ut i ”vild” natur, så att de inser vikten av att ta ut barnen i skogen.
Vi hoppas naturligtvis att det goda samarbetet fortsätter, säger Karin Nilsson, kursledare för Förskollärarutbildningen på Malmö högskola.

Inspirationsdagen ingår i ämnet Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik, 15 hp, som ges under den fjärde terminen. Totalt pågår utbildningen vid Malmö höskola under  sju terminer med studier i förskolepedagogik om totalt 120 högskolepoäng.

Vill du också ha en inspirationsdag?
Regionen erbjuder kostnadsfria inspirationsdagar för alla lärare inom regionen som består av Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Blekinge. Kontakta mig så ser jag till att någon av mig själv eller mina kollegor kommer ut till just din skola och håller i en inspirationsdag i utomhuspedagogik för lärarna. Dagen sker på aktuell skola, i det eller de ämnen som valts av er lärare och allt ifrån 2-8 timmar.

Skogen i Skolan
Vi utgår från skolans villkor och Skogen i Skolans verksamhet är ett nationellt samarbete mellan skolan och skogssektorn. Verksamheten bedrivs i tio regioner över hela landet och den grundades redan 1973. Vi tillämpar utomhuspedagogik och vårt mål är att föra ut skoglig kunskap. Det mesta av vårt material kopplar till läroplanerna för förskolan och grundskolan. Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta Skogen i Skolans nationella kansli på: kansli@skogeniskolan.se.

Mer information

Skogen i Skolans region Östra Götaland
Kristina Nilsson, Swantje Oostra, Anna Hermansson, Helle Andersen, Helén Andersson, Lars Dahlén och Kerstin Ström

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: SNS, Skogen i Skolan
  Den nordiska skogssektorn är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS). - Inom Skogen i Skolan arbetar vi ständigt med mångfald och inkludering. Det gör att vi har aktiviteter som kollo för tjejer och integration förutom tävlingen Skogens Mästare där finallagen har jämnt antal killar och tjejer säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan. / SNS och Skogen i Skolan

Sidor