Inspirationsdag – Framtida kompetensförsörjning i skogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den 15 november hade Mera Skog i Västerbotten en inspirationsdag på Ansia konferenscenter i Lycksele. Drygt 50 personer från hela länet deltog. Agendan innehöll utomhuspedagogik, jämställdhet och skogskommunikation. En inspirationsdag kommer att anordnas även 2017, den 30 oktober, med temat "Skog för alla"./ Mera Skog

Syftet med dagen var att ge deltagarna inspiration samt en möjlighet till erfarenhetsutbyte kring dagens tema framtida kompetensförsörjning i skogen. Moderator Helena Österlind inledde dagen med frågan - Hur kommunicerar vi bilden av skogssektorn? Bygger vi broar eller kör vi på i gamla hjulspår?

Framtidens utmaningar i skogen.
Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna, pratade om hur samhällsförändringar som urbanisering, digitalisering, klimatomställning och automatisering påverkar skogen och skogsbruket. En omloppstid i skogen tar ungefär 100 år, det är en lång tid. Därför är det viktigt att få politikerna att förstå att det behövs en långsiktig politisk stabilitet för skogliga beslut menar Pär.

Tre gånger fler människor är på flykt på grund av orsaker kopplade till klimatet än på flykt från krig. Skogen har en viktig roll att spela i detta som en förnybar råvara. Skogsbranschen behöver dem som kan förklara att ett brukande av marken är avgörande för framtiden. En levande landsbygd är en förutsättning för ett aktivt skogsbruk som i sin tur genererar förnybar råvara som är en förutsättning för levande städer.

Urbaniseringen i samhället gör att allt fler skogsägare bor långt bort från sin skog idag och är ofta heller inte bekant med skogens terminologi. För att kunna möta dessa olika skogsägartyper behövs en ny affärsmodell menar Pär. När Pär beskriver det framtida kompetensbehovet i skogen pratar han om medarbetare som är öppna och nyfikna samt har en helhetssyn, breda nätverk och erfarenheter från andra branscher.

Utomhuspedagogik i teori och praktik.
Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet pratade om hur pedagogiken inte får stanna på tröskeln till ett landskap som till så stor del består av skog som bara väntar på att tas i besittning.

Utomhuspedagogiken har en lång historia och går tillbaka ända till Carl von Linnés dagar då han tog med sig sina lärjungar ut i naturen. Idag finns även flera forskningsresultat som styrker den rent fysiska nyttan med utomhuspedagogik. Ljud- och synintryck mildras utomhus och stressnivåerna sjunker hos både elever och pedagoger.

Anders ser ett problem i att pedagoger idag är rädda för att gå ut med sina elever på grund av okunskap. En lösning på detta tror han är att få in mer utomhuspedagogik på lärarutbildningen och på så sätt från början göra det självklart för pedagoger att använda skogen som klassrum.

Svenskarnas inställning till skog och skogsindustri.
Cecilia Boman och Åsa Bihl från Svensk skog berättade om pinfärska resultat från en stor opinionsundersökning om vad allmänheten vet, tänker och tycker om skog. Utöver intervjuer och enkäter har de tittat på hur skogen gestaltas i reklam, böcker, filmer och inte minst i olika digitala forum.

Resultatet från undersökningarna visar att kunskapen om svensk skog och skogsindustrins betydelse för landet mycket låg. Det finns tillexempel ingen tankekedja mellan skogen och produkter i trä. Cecilia och Åsa menar att skogen ses som en ändlig resurs för många. Att få fler att förstå hur hållbar och i framkant skogsnäringen är en viktig uppgift för framtiden tycker de.

Nästa steg för projektet är att jobba med attityder och skräddarsy kommunikation riktad till specifika målgrupper. Åsa och Cecilia berättar att det är viktigt att informationen är på rätt nivå för att nå fram då grundkunskaperna om skog är låga. En utmaning är också att nå fram genom dagens mediebrus, idag måste människan nås i farten säger Åsa och Cecilia. Den information man tar del av är den som berör dig själv, därför måste skogen bli relevant för alla!

Att arbeta med jämställdhet inom den gröna näringen. 
Gertrud Åström är jämställdhetsexpert och ledamot av LRF:s jämställdhetsakademi. Hon inledde sin föreläsning med att definiera begreppet jämställdhet. Jämställdhet står för lika villkor mellan kvinnor och män. I Sverige har vi sedan 1993 en lag som befäster detta: Proposition 93/94:147, i den står det att kvinnor och män ska ha lika makt att forma sina egna liv och möjlighet till arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Gertrud slår ett slag för begreppet mainstream, ett begrepp som kan användas för att beskriva den stora massan eller huvudfåran, och menar att alla har rätt att känna att de är en del av huvudfåran. Genom att göra jämställdhetsarbetet till en del av sin affärsmodell och integrera det i den ordinarie verksamheten kan arbetet bli framgångsrikt. Med kunskap och metodiskt arbete är det dags för skogsbranschen att gå ut och ta uppdraget i besittning!

Det var med många nya tankar som deltagarna lämnade Lycksele. Skogen står för flera utmaningar i framtiden och för att möta dem behöver framtidens medarbetare besitta många olika kompetenser. Hur lockar vi då dem till skogen? Ett första steg kan vara att vi alla som arbetar i skogen blir bättre på att förklara det vi gör för att på så sätt öka kunskapen om skog och göra den relevant för alla från pedagoger till storstadsbor och framtida kollegor!

Inspirationsdag 2017
En inspirationsdag kommer att anordnas även 2017, den 30 oktober, med temat "Skog för alla".

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: SNS, Skogen i Skolan
  Den nordiska skogssektorn är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS). - Inom Skogen i Skolan arbetar vi ständigt med mångfald och inkludering. Det gör att vi har aktiviteter som kollo för tjejer och integration förutom tävlingen Skogens Mästare där finallagen har jämnt antal killar och tjejer säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan. / SNS och Skogen i Skolan
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • Vi vill säkerställa att det även i framtiden finns folk som bryr sig om och vill arbeta med skogen

  Ni har nyligen lanserat ett nytt digitalt läromedel – Skogslektioner. Det tar upp skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. – Skogen väver samman alla delar av hållbar utveckling: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala perspektivet. Vi vill förmedla hopp och handlingskraft och visa på skogens många möjligheter. Med ett digitalt läromedel kan vi nu nå även dem som inte har en skog runt knuten, säger Theresa von Hofsten, Skogen i Skolan / Handelsbanken, Skog och lantbruk
 • Nu kör "Halvan" skogsmaskin

  Många känner till den populära barnboksfiguren ”Halvan” och nu släpps boken ”Här kommer skogsmaskinerna”. Även figuren Jonna, som kör skotare, är med i boken. Boken bygger på besök hos Sveaskog och en avverkning i Västmanland under försommaren 2019.
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Nu tar vi skogen till skolan!

  Nu har vi lanserat Skogen i Skolans digitala läromedel – Skogslektioner. Under snart 50 år har vi försett lärare med verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har gjort att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med det nya läromedlet tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!
 • Skogen i Skolan önskar alla en härlig och ansvarsfull sommar!

  När det gäller Skogen i Skolan har många aktiviteter skjutits fram eller ställts in pga Covid-19. Efter sommaren planerar vi ändå att kunna lansera vårt digitala läromedel Skogslektioner och även ett uteklassrum på Stora Skuggan som ligger på Kungliga Djurgården i Stockholm. Prova på våra övningar under sommaren, se filmer om skogliga yrken samt hur du använder skolskogsryggsäcken på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Vi önskar alla en härlig och ansvarsfull ledighet och att vi snart ses igen! Sommarhälsningar från Skogen i Skolans kansli

Sidor