Inget lingonår i år

Written by admin On the 0 Comments
Prognosen för årets tillgång på lingon är dyster, särskilt i Götaland. Men även i Svealand och Norrland är tillgången sämre än vanligt.
- Lingonen tycks i likhet med blåbären ha lidit av torkan på försäsongen i Götaland och Svealand, säger Ola Langvall, som ansvarar för bärobservationerna på SLU:s skogliga försöksparker. I Svealand och Norrland pekar prognosen på ungefär halva mängden bär jämfört med genomsnittet för perioden 2003-2007. I Götaland är situationen ännu sämre, endast en femtedel av normal mängd.
Uppdaterad:

Sidor