Ingarvsprotester gav resultat - detaljplan omarbetas

Written by admin On the 0 Comments
Ytterligare industritomter ska skapas på Ingarvet. Men förslaget till den nya detaljplanen har skapat debatt, och nu ska den omarbetas utifrån inkomna synpunkter. Skolförvaltningen har yttrat att man ser delar av området som lämplig skolskog för den nya förskolan i Slättaskogen. / Dalarnas Tidningar
Uppdaterad:

Sidor