Inbjudan till projekt om naturvägledning för barn och unga

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nordiska ministerrådet har beviljat medel till ett projekt som ska inspirera till och stödja utveckling av naturvägledning för barn och unga i Norden. Projektet ska samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna.

Om du arbetar med naturvägledning för barn och unga är du mycket välkommen att skicka in en kort beskrivning till oss om några av dina aktiviteter. Vi kommer att välja ut fem naturvägledare från Sverige som får delta i projektet. Projektet drivs av Centrum för naturvägledning tillsammans med aktörer i de övriga nordiska länderna.

Läs mer i bilagan och använd formuläret som mall när du svarar på inbjudan.

Vi behöver svar senast 29 mars.

Hälsningar

Per Sonnvik och Eva Sandberg

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor