Hur vet träden när det är höst?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut? Välkommen att vara med i ett forskningsprojekt som handlar om hur hösten utvecklas i hela landet. Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat och hur skiljer det sig trädens reaktioner åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan vi använda satelliter för att följa höstens utveckling? Vill du hjälpa forskarna att förstå hur klimatet förändrar hösten? Var med i ForskarFredags höstförsök under september-oktober och medverka i riktig forskning.
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor