Helena Bengtssons bästa vårtips!

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments
Våren är en tid fylld av händelser och naturen sjuder av energi och nystart. Här är Helena Bengtssons bästa pedagogiska vårtips!

Helena Bengtsson är Skogen i Skolans regionsamordnare i Mälardalen. Hon är också idrottslärare och förskolelärare. Vi frågade Helena om hennes bästa pedagogiska vårtips för lärare som vill ta till vara på den härliga möjligheten att arbeta utomhus med sina elever. 

- Jag tycker att det är bra att väcka tankar kring just årstids skiftet. Vad händer i naturen och skogen under våren? Man kan inleda med att fokusera på sinnena, genom t ex ett skogsbad för den vane, en kortare skogsdusch eller bara uppmana till att undersöka naturen med olika sinnen. Sedan kan man koppla olika frågeställningar till upplevelserna och iakttagelserna. Vilka färger ser ni? Är någon färg dominant? Färgerna skiftar, varför då? Hur låter det i naturen under våren? Hur doftar det? Vad gör djuren? Det brukar utmynna i att man pratar om vårtecken. Den spirande grönskan är inledningen på en ny växtcykel i naturen. Det betyder mer mat till djuren och de kan föröka sig, de flesta djurungar föds under våren. 
Undervisningsupplägg: Skogsbad 

- För att synliggöra den gröna färgen från klorofyllet i blad och växtdelar kan man göra växttryck med tygduk och hammare. Fotosyntesen är beroende av klorofyllet för att den ska fungera och ge växterna energi att växa och föröka sig.
Undervisningsupplägg: Färga med hammare och bomullsduk

- Fåglarnas intensiva sång är ett tydligt vårtecken och när samtalet kretsar kring ljud man upplever i naturen under våren så kan man lätt komma in på fåglarnas sång och varför den är så intensiv just då. Här kan vi ta upp spåret om att hjälpa den biologiska mångfalden med att bygga fågelholkar åt olika typer av fåglar. 
Undervisningsupplägg: Bygg en holk av en bräda 

- Någon med pollenallergi kanske nämner det och det kan sedan leda till samtal och aktiviteter kring blommor, pollinering och pollinerare som är så viktiga i naturen. Vad kan vi göra för att hjälpa pollinerare? Vilken roll har de i naturen? Vi kan hjälpa dem genom att bygga insektshotell.

- Ljuset och energin från solen ökar under våren. Solljuset som omvandlas genom fotosyntesen får träden att växa, och senare under våren att blomma, och framåt hösten fyllas med frön för att föröka sig. Solljuset är starten på våra näringskedjor...
Undervisningupplägg: Livets väv i skogen

- Under tidig vår innan bladen spricker upp är det extra tydligt att se tecken från naturen på väderstreck, återigen kommer det bli tydligt att träden är beroende av ljuset... trädens större grenar sträcker sig/växer åt söder för att de ska fånga så mycket ljus som möjligt. Andra tecken på väderstreck är myrstackarnas placering. Myrorna vaknar upp igen och det är intressant att studera hur de gör och beter sig. 
Undervisningsupplägg förskola/f-3: Myrstackar 
Undervisningsupplägg 4-6: Myror går gärna på led

- Titta på en sågtrissa eller en stubbe studera den ljusa och mörka veden - årsringarna. Den ljusa och mer porösa ringen bildas på våren. Med hjälp av undervisningsupplägget "Bygg ett träd" kan vi fördjupa oss i och förstå hur ett träd fungerar inifrån ut.

- Att göra saker som kan kopplas till miljön och vad som sker i nutid är alltid relevant. Att använda naturen som inspiration och lärmiljö skapar förutsättningar för eleverna att se samband. Det blir "på riktigt" när vi tar oss utanför klassrummet. Vi fyller på med upplevelser och erfarenheter som kan användas i undervisningen. Men det går att göra så mycket mer än att fokusera på naturen bara för att vi är i den miljön. På många skolor har kriget i Ukraina blivit ett högst aktuellt ämne som kräver sitt speciella fokus. En pedagog som jag pratade med har valt att göra fyrfältare med barnen ute i deras skolskog, där de får möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar kring omvärldssituationen. Det finns många möjligheter i skogen!

Uppdaterad:

Sidor