Hans-Jöran fick medalj av Kungen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hans–Jöran Hildingsson är sedan många år en drivande kraft i Skogen i Skolan, både på nationell nivå i och regionalt i styrgruppen för Region Västra Götaland. När Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i måndags firade 200-årsjubileum i Stockholms stadshus med 800 gäster fick han ta emot utmärkelsen Akademiens silvermedalj ur Kungens hand.

Hans –Jöran Hildingsson är sedan många år en drivande kraft i Skogen i Skolan, både på nationell nivå och regionalt. När Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i måndags firade 200-årsjubileum i Stockholms stadshus med 800 gäster fick han ta emot utmärkelsen Akademiens silvermedalj ur Kungens hand.

Ur motiveringen: "Hans-Jöran Hildingsson har genom stort engagemang utöver det som förväntas av honom i hans arbete inom Skogssällskapet lyckats väcka intresse för de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom. … Under många år har han varit ordförande i Region Västs styrgrupp för Skogen i Skolan, där många lärarstudenter, lärare, studie- och yrkesvägledare fått ökade kunskaper om skog och skogsbruk. Med engagemang och gott ledarskap har han fått skogsnäringen att  aktivt delta i och bidra med finansiering av den verksamheten."

Akademien uppmärksammade också Hans-Jörans insatser för Skogshistoriska sällskapet.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor