Gudrun analyserad

Written by admin On the 0 Comments
Skogsstyrelsens analys av effekterna av stormen Gudrun presenterades på ett välbesökt seminarium.
Den viktigaste slutsatsen av analysen är att välkända metoder som tidig gallring och röjning fortfarande är det säkraste sättet att undvika stormskador på skogen. Det behövs därför ökad rådgivning till skogsägare.Kristina Blennow, Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade i sin föredragning att stormskador i huvudsak är ett sydsvenskt problem, att skogen är mer sårbar där, men att det går att påverka med rätt skötsel och planering.I debatten efter stormen har det ibland framförts att det är skogsbrukets inriktning som banat vägen för de oerhörda konsekvenser som stormen innebar. Den ståndpunkten tillbakavisas av Skogsstyrelsens generaldirektör, Göran Enander:-Vi har inte funnit några skäl att utifrån konsekvenserna av stormen rekommendera en omläggning av dagens skogspolitik. Analysen visar på vikten av att tillämpa den kunskap som redan finns kring risker för stormskador, röjning och tidig gallring är fortfarande de viktigaste åtgärderna för att skapa stormfasta skogar.
Uppdaterad:

Sidor