Fritidspedagogers vision av gott samarbete

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Antologin Fritidshemmet och skolan beskriver det gemensamma uppdraget och ger relevant läsning. De 17 texterna utgör en lättillgänglig blandning där tyngre teoretiska kapitel varvas med konkreta exempel från praktiken. Engagerade lärare och fritidspedagoger visar hur former för samarbete kan se ut inom områden som utomhuspedagogik, mediapedagogik, matematik, språkutveckling och social utveckling. / Lärarnas nyheter
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor