Friluftsdagar i naturen för ungdomar med utländsk bakgrund

Written by admin On the 0 Comments
I Sverige har alla rätt till naturen, tack vare Allemansrätten. Men i andra länder ser det helt annorlunda ut. Svenska Jägareförbundet bjuder därför in ungdomar med utländsk härkomst till en friluftsdag, för att öka intresset och kunskapen om den svenska naturen. / Svenska Jägareförbundet
Uppdaterad:

Sidor