Försäljning av Naturbruksgymnasiets fastigheter

Written by admin On the 0 Comments
Hushållningssällskapet köper och från och med den i juli 2017 tar över två skogsfastigheter. Detta innebär i praktiken att Hushållningssällskapet kommer att utöka sitt naturbruksprogram på Önnestadsgymnasiet med inriktningen skog. / Osby kommun
Uppdaterad:

Sidor