Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

Written by admin On the 0 Comments
SM I SKOG är en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade som går av stapeln den 27-28 maj 2016 på Osby Naturbruksgymnasium. Tävlingen sker i två klasser: Skolklassen, med elever från skogliga program på naturbruksgymnasier och SM-klassen för verksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade. / Förbundet Skog och Ungdom

Plats: Osby Naturbruksgymnasium
Tävlingsdagar: Fredag-lördag 27-28 maj 2016
Tid: Fredag kl. 08.30-16.30, lördag kl. 08.00-16.00
Invigning: Fredag kl. 08.30.
Finalheat: Lördag kl. 14.30, ca.
Prisutdelning: Lördag kl. 16.00, ca
Information: Förbundet Skog och Ungdom, 0150-503 95
Presskonferens: den 9 maj kl. 13.00 på skolan.

Tävlingen sker i två klasser

 • Skolklassen, där elever från landets Naturbruksgymnasier, skoglig inriktning, tävlar mot varandra.
 • SM-klassen för självverksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade.

Utöver den individuella tävlingen sker även en lagtävling mellan skolorna i skolkassen och 2-mannalag i SM-klassen.

SM i skog omfattar 15 moment (se nedan). Av dessa kommer 11 att ingå i tävlingen. Efter 10 genomförda moment (grundomgång) stryks sämsta poäng och de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till ett finalheat. För varje moment i tävlingen ansvarar något företag inom tävlingskommittén.

Momenten är:

 • Teorifrågor om skog
 • Naturkännedom
 • Precisionsfällning
 • Klassning av timmer
 • Gallring
 • Motorsågshantering
 • Aptering
 • Stamkvistning
 • Lastning/lossning med skotare
 • Plantering
 • Naturvårdshänsyn
 • Mätning av massavedstrave
 • Skydd och säkerhet
 • Röjning
 • Kubering av bestånd

Arrangör för SM i skog är Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med Osby Naturbruksgymnasium och skogsnäringen i regionen.

Kontaktperson
Lena Ström, tel: 0150-503 95, e-post: forbundet@skogochungdom.se, www.skogochungdom.se.
Osby Naturbruksgymnasium, Christer Johnsson, 070-931 80 79.

Uppdaterad:

Sidor