Förändrad utgivning av Tidningen Skogen i Skolan

Written by admin On the 0 Comments
Tidningen Skogen i Skolan skulle enligt tidigare planer ha kommit ut med årets andra nummer nu i början av april. På grund av förändringar i Skogen i Skolans budget för 2009 har ledningsgruppen för Skogen i Skolan beslutat att dra ner på tidningsutgivningen under 2009.Nästa nummer av Tidningen Skogen i Skolan kommer att ges ut i augusti.
Uppdaterad:

Sidor