Fokus på att lära ute under oktober månad!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Skolan spelar en viktig roll för morgondagens skogsintresserade. Vanor går i arv och genom skolan får alla barn samma förutsättningar till det arvet. Genom kunskap om och erfarenhet av naturen och skogen, blir barnen mer benägna att bevara och varsamt nyttja den i framtiden.

 

Foto: Matilda Lingegård

Under september och oktober riktar Luften är fri extra mycket uppmärksamhet mot skolan och utomhusundervisning. Många aktörer är med och bidrar och självklart även Skogen i Skolan, under luftenarfri.nu/skolan och på temasidan Lära ute finns mer information.

#uteklassrummet

Under oktober kommer kampanjen #uteklassrummet att visa upp olika typer av uteklassrum på sociala medier, både på Luften är fri och på Skogen i Skolans m.fl. Olika skolor står för bidragen och syftet är att inspirera fler till att skapa och nyttja naturen som klassrum.

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor