Fokus på åtgärder som hjälper skogsbruket lyfta skogens sociala värden

Written by admin On the 0 Comments
Skogsbruket behöver ta ett större ansvar för skogens sociala värden. Skogsstyrelsens färska regeringsuppdrag om sociala värden blir en viktig pusselbit i detta arbete. Skogsstyrelsen fortsätter med rådgivning kring sociala värden samt arbetar med frågan inom ramen för Skogen i Skolan. / Skogsstyrelsen
Uppdaterad:

Sidor