Fler vindfällen än väntat

Written by admin On the 0 Comments
Det ligger kvar mer stormfällt virke än förväntat i skogen, visar Skogsstyrelsens helikopterinventering.
Vindfällena är utspridda över stora områden vilken gör det svårt att att ta hand om allt före den 1 juli. Skadorna efter stormen Per bedöms också vara större än den första uppskattning som gjordes strax efter stormen. Omkring 16 miljoner kubikmeter skog kan ha skadats i januaristormen, och de vindfällen som inte upparbetas utgör utmärkt yngelmaterial för barkborren.Den stora mängden kvarliggande virke i kombination med barkborrens tidiga svärmning gör att tidspressen nu ökar ytterligare om skogsägarna ska undvika massiva angrepp framöver.
Uppdaterad:

Sidor