Finalen i Skogens Mästare för Region Mälardalen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Futuraskolan Rådan från Sollentuna, Fredsborgskolan klass 7 EPSILON från Åkersberga och Uppsala Musikklasser, klass 7 A samt klass 7 BC hade kvalificerat sig till finalen för Skogens Mästare. Tävlingen tog plats på Ösby naturbruksgymnasium i Sala, Västmanland. Dagen inleddes med teoretiskt prov med skogliga frågor och om Allemansrätten. Skogens Mästare arrangeras i flera av Skogen i Skolans regioner och vänder sig till sjundeklassare.

Martin Klenz är skogskonsulent hos Skogsstyrelsen och arbetar med Skogen i Skolans verksamhet inom Region Mälardalen. Sedan tre år tillbaka arrangerar han tävlingen som vänder sig till sjundeklassare och i år var 442 elever anmälda som kom från 17 klasser i 12 skolor. Av dessa kvalificerade sig fyra klasser till finalen den 16 oktober på Ösby naturbruksgymnasium i Sala, Västmanland.

Elever från Futuraskolan Rådan från Sollentuna, Fredsborgskolan klass 7 EPSILON från Åkersberga och Uppsala Musikklasser, klass 7 A samt klass 7 BC skrev först teoretiskt prov med frågor om skog och Allemansrätten. Därefter lunch och sedan vidtog de praktiska momenten utomhus. De fick räkna antal träd och trädsorter i ett skogsbryn, mäta volymen på en stock och höjden på ett träd samt plocka ut de rätta skogliga verktygen då de hade snöskor på fötterna.

Efter en jämn och spännande kamp korades vinnarna där rektor för Ösby naturbruksgymnasium, Börje Andersson, delade ut priserna. Första pris var en fin pokal och 10.000 kronor som gick till Uppsala Musikklasser klass 7 BC. Andra pris var 5.000 kronor och gick till 7A, som också kom från Uppsala Musikklasser. Klass Epsilon från Fredsborgsskolan i Åkersberga fick tredje pris vilket var 3.000 kronor. Futuraskolan Rådan från Sollentuna blev fyra och fick 2000 kronor.

Funktionärer var Frida Pihl och Staffan Dackman från Region Mälardalen, samt Anna Malmström och Gunilla Häggström från Skogen i Skolans nationella kansli.

Uppsala musikklasser 7A kom tvåa i finalen för Skogens Mästare
Fredsborgsskolan kom trea i Region Mälardalens final av Skogens Mästare
Futuraskolan kom fyra i finalen för Skogens Mästare i Region Mälardalen

Mer information

Frida Pihl, Samordnare i Region Mälardalen och Anna Malmström, ledare för Storstadsprojektet Börje Andersson, rektor, Ösby naturbruksgymnasium
Åkern vid Ösby naturbruksgymnasium i Sala
Ett av delmomenten i finalen - mätning av stockens volym Elever väljer rätt skogligt verktyg med snöskor på fötterna
Huvudbyggnaden vid Ösby naturbruksgymnasium

 
Gunilla Häggström, Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
Skogen i Skolan

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor