Fabrik för grankloner planeras

Written by admin On the 0 Comments
Den svenska skogen ska växa snabbare med hjälp av klonade granplantor. Metoden kallas somatisk embryogenes, och forskare i Umeå har börjat planera för en granfabrik
Klonade plantor har mellan 25 och 40 procent högre tillväxt än dagens granplantor. - Vårt mål är att producera 5 miljoner plantor 2012, säger Mats Johnson, VD på Swetree Technologies till Skogsland. Plantorna ska framställas genom så kallad somatsik embrygenes. Ur ett omoget granfrö, plockas plantembryot ut. Det får sedan växa till en cellvävnad. I cellvävnaden bildas små groddplantor som odlas vidare till riktiga granplantor. Swetree technologies arbetar nu med att automatisera processen så att industriell produktion av klonade granplantor blir möjlig. Ur en klon kan man teoretiskt ta fram 1 miljon embryon på ett år.
Uppdaterad:

Sidor