Ewa-Maries tre bästa tips om allemansrätten!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Ewa-Marie Zetterkvist arbetar sedan 2019 som inspiratör och utbildare med titeln regionsamordnare för verksamheten Skogen i Skolan i Norrbotten. Hon är utbildad lärare i fritidshem med många års erfarenhet och har undervisat som lärare i skolan sedan 2015. Läs hennes tre bästa tips – ”att undervisa om allemansrätten!”

 

Så här jobbar jag med och om allemansrätten med elever.

Jag möter många elever och lärare under ett läsår. Nästan alltid i en skog i närheten av skolan. Här lär, leker och upplever vi tillsammans i skogens klassrum. Jag möter flest elever från årskurs 3 till 6 från både stora och små skolor, från stadsnära skolor eller från byskolor.

Tips 1 Jag brukar alltid börja mina skogslektioner utomhus med en samling. En handuppräckning om hur många som regelbundet vistas i skog och mark brukar vara bra. Här får man synligt reda på hur få av våra skolbarn som faktiskt vistas i naturen.

Tips 2 Jag brukar ställa frågan: vad är allemansrätten? Har ni hört talas om den rätten? Kan man äta den? Förklara för mig vad det är. Här kommer förslag som ofta innehåller ordet INTE. Man får INTE… Då brukar jag vända på frågan och undra vad FÅR man göra i skog och mark? Här kommer ofta eleverna på vad man faktiskt FÅR göra. Vi brukar tillsammans säga i kör hur man enkelt kan sammanfatta allemansrätten: ”Inte störa – inte förstöra!”

Tips 3 Skogen i Skolan har affischer i A3 som man kan skriva ut och laminera för att både visa och läsa om allemansrätten. De brukar vara bra att kika på när eleverna fått berätta och visa sina kunskaper. Efter detta brukar jag starta någon av lektionsuppgifterna under utomhuslektionen. Innan starten av uppgiften påminner jag alltid om allemansrätten.

Jag brukar särskilt uppmärksamma eleverna på om det finns nyplanterad skog, bark eller näver på träd som någon skadat, prata om att elda säkert och med respekt samt påminna alla om att visa varsamhet mot växter, djur och natur vid uppgifter och övningar med lektionsupplägg. Vi brukar också prata om betydelsen av att öva sig på att ta ansvar för skräp i naturen och att inte lämna spår efter sig.

Eftersom Skogen i Skolans läromedel och undervisningsmaterial har kursplanen för grundskolan som utgångspunkt (Lgr 11- Lgr 22) med olika ämnen integrerade, kan jag variera mina upplägg och anpassa efter elevgrupp och antal. Nu finns nya övningar om allemansrätten som känns i tiden och varierande. Dessa kommer att bli väldigt bra för alla som undervisar i grundskolan. Tema allemansrätten kan man arbeta med både inomhus och utomhus.

Lycka till!

Hälsningar från Ewa-Marie

(Foto: Egen/Ewa-Marie Zetterkvist)

Här kommer även tre snabba tips från Ewa-Marie!

1. Var ute. Samla eleverna. Se naturen tillsammans.

2. Låt eleverna bidra med sina egna kunskaper om allemansrätten, som utgångspunkt.

3. Visa eleverna spår efter människor i naturen.

 

 

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor