Elever skriver om skog

Written by admin On the 0 Comments
- Det är ett spännande projekt och vi ser fram emot samarbetet, säger Lennart Holmerin, chefredaktör och ansvarig utgivare på Östran och Nyheterna.
Alsterbro skola har arbetat med Skogen i Skolan i fyra år. Det är nu med i ett pilotprojekt som genomförs just av Skogen i Skolan och Alsterbro skola är en av sex skolor i landet som deltar. I projektet ingår bland annat att tillverka en tidning och det finns olika sätt att genomföra det på. Alsterbro skola vände sig till Östra Småland och ett samarbete inleddes. De drygt 40 eleverna ska arbeta i olika redaktioner på skolan och en del av de artiklar och reportage som görs ska sedan publiceras i Östran. Eleverna delas in i redaktionerna kultur-fritid-språk, idrott-hälsa-fritid, skogen och ekonomin, skogen och miljön, utrikes, inrikes och lokalt. De ska sedan skaffa sig kunskaper om skogen och skriva en eller flera artiklar kopplat till sin redaktion om just skogen och alla dess värden. Under Läs mer här under finner ni en länk till artikel om Alsterbo skolas påbörjade arbete med projektet. Artikeln var inför i Östran 28 november.
Uppdaterad:

Sidor