Elever får lära sig om allemansrätten på golfbanan

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
En hel dag med undervisning utomhus på golfbanan med chans till ökad inlärning genom utomhuspedagogik, ökad rörelse och självklart även att prova på golf. Konceptet Golfbanan som utomhusklassrum fortsätter i Stockholms stad, och vidgas nu med kunskap om allemansrätten.

 

Foto: Idrottens Kraft

Under september har cirka 250 elever och deras lärare från fem grundskolor i Stockholms stad besökt ett flertal golfklubbar inom regionen och fått prova på undervisning utomhus med golfbanan som arena.

Konceptet drivs sedan några år tillbaka som ett pilotprojekt av Svenska Golfförbundet och STERF – de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse - i samarbete med Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, Skogen i Skolan samt Spetsa vid Linköpings universitet.

I år har man vidgat utomhusundervisningen med kunskap om allemansrätten.

Maria Strandberg, direktör på STERF och initiativtagare till Golfbanan som utomhusklassrum, förklarar:

- På golfbanan finns det en mängd olika naturtyper som är lättillgängliga och därför tycker jag att golfbanan är en utmärkt plats för att utbilda och informera om allemansrätten.

 

Helena Bengtsson

Helena Bengtsson, Skogen i Skolan Mälardalen  Foto: Idrottens Kraft

Helena Bengtsson, regionsamordnare för Skogen i Skolan Mälardalen är ansvarig för fortbildningen av lärare och ser en naturlig koppling mellan utomhusundervisning och ökad kunskap om allemansrätten.

- Allemansrätten är viktig för utomhusundervisningen eftersom den ger oss tillträde till natur och mark som vi inte själva äger. Så länge vi inte stör och förstör, och lär oss respektera varandra utomhus, kommer vi alla trivas när vi möts i utomhusklassrummet.

Utomhusundervisningen på golfbanan utgår från Skogen i Skolans läromedel, undervisningsupplägg och övriga material. Varje skola får också en Skolskogsryggsäck i gåva för att själva kunna fortsätta med utomhuspedagogik på egen hand. Mer om Skolskogsryggsäcken:

 

Foto: Idrottens Kraft

Eva Krantz är projektledare för Golfbanan som utomhusklassrum på Utbildningsförvaltningen Stockholms stad och ser ökad kunskap om allemansrätten som en naturlig del i undervisningen för stadens elever.

- Kunskapen om allemansrätten i Stockholms skolor är så viktig. Man behöver kunna se möjligheter för att vara ute i skog och mark, men man behöver också veta vad man ska ta hänsyn till när det gäller djur och natur. 

Så, vad tycker då eleverna själva? Alma Löfgren, klass 5B på Backluraskolan i Hässelby, säger om den nyvunna kunskapen där hon står i solskenet på Viksjö Golfklubb:

- Vi har lärt oss om allemansrätten att man inte får bryta vissa grenar, man får inte störa djuren som bor där, man får inte skräpa ner i naturen eller om någon äger de området kanske man inte vill tälta där. 

För att se filmen om Golfbanan som utomhusklassrum från Björkhagens GK och Viksjö GK, klicka här:

 

 

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor