Ekorrar bekräftar kottprognos

Written by admin On the 0 Comments
Det ser ut att bli ett riktigt kottår i år. Både Skogforsks prognos och ekorrarnas val av föda pekar på det.
Enligt Skogforsks årliga kott- och fröprognos blir det gott om grankottar i år. Och ekorrarnas val av föda stödjer prognosen. Ett tydligt tecken på ett rikt kottår är de mattor av nedfallna granskott som bildas när ekorrarna äter sig mätta på de saftiga, svällande, granblomknopparna.– Mängden avgnagda skott tyder på att det finns gott om blomknoppar, annars skulle ekorrarna söka annan föda, säger Johan Sonesson, på Skogforsk.En rik fröskörd ger plantskolorna möjlighet att fylla på sina frölager efter flera magra kottår. Inte minst stormen Gudrun har bidragit till att granfrö av hög kvalitet har blivit en bristvara.
Uppdaterad:

Sidor