Eken – kungens ädla träd

Written by Vicky Lagerström On the 0 Comments
Eken är Sveriges vanligaste ädla lövträd och växer naturligt från söder upp till Dalälven. Men trädet kan också förkomma längre upp, exempelvis längs Norrlandskusten, där klimatet är milt.

 

En ek kan bli mycket gammal och det finns individer som är över 1 000 år. Ett exempel är Rumskullaeken eller Kvilleken som den också kallas. Den kan man fortfarande besöka i Norra Kvill som ligger i Småland. Idag är den gamla eken dock mycket ihålig och nästan alla årsringar är borta.

Många människor i Sverige tror att eken är fridlyst, men så är det inte. Dock finns det enstaka ekar som är skyddade som kulturminnen, då de är så gamla. Detta innebär att trädet inte får skadas.

Att så många fortfarande tror att alla ekar är fridlysta är en lång historia, men beror bland annat på att det redan under 1300-talet fanns en förordning om ekens bevarande. Även vår gamla kung Gustav Vasa skapade restriktioner, vilket betyder att inte vem som helst fick ta ner en ek, inte ens på egen mark. Virket skulle främst användas till skeppsbyggnad åt den svenska flottan. Detta medförde att eken i stort sett endast blev en tillgång för kronan, alltså för kungen/staten och inte för det vanliga folket.

Men idag är det annorlunda och ekvirke används främst till möbler, faner, golv, parkett, stängselstolpar och båtar. Eken är också ett relativt snabbväxande träd och vid 120–150 års ålder är den stabil att skörda och kan ge glädje till våra hem och hus.

Men det är inte bara människan som uppskattar och har stor användning av eken. Många djur älskar ekollon som föda, exempelvis fåglar, möss, ekorrar, rådjur och vildsvin.

Och minst 1 000 olika arter är knutna till ek, bland annat insekter (främst skalbaggar), exempelvis Ekoxen, men även olika lavar och svampar!

Eken – ett majestätiskt träd ”på så många olika sätt”!

illustration ek

 

 

Uppdaterad:
  Annons
 • Björk - ett älskat träd

  Björken är ett folkkärt träd och med sin ljusa nästan vita bark och med sina gröna friska blad är den även en vacker symbol för Norden och för den härliga sommaren!
 • Skogen i Skolan och Mera Skog i Västerbotten söker en verksamhetsledare

  Vi söker dig som vill sprida utomhuspedagogik och kunskap om skogen på skolans villkor. Mera Skog i Västerbotten är en intresseorganisation som ägs och finansieras av skogssektorn i Västerbottens län. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.
 • Ask - myternas träd

  Asken är ett ståtligt träd med många goda egenskaper. Den är lätt att känna igen med sina flikiga blad.
 • SiS 50 år

  I år fyller vår fina och skogliga verksamhet 50 år. HURRA!!!

  Detta vill vi lyfta och fira tillsammans med dig, så håll koll - mer information kommer!
 • God jul och Gott nytt år!

  Vi önskar er alla en riktigt härlig jul och ett gott nytt år!

  Vi ses igen i januari!
 • Skogis granar

  Skogis granar

  Julgranens historia sträcker sig så långt bak i tiden som på 1500-talet. I ett halvt millenium har det älskvärda trädet stått med ljus i grenarna hos familjer under årets mörkaste tid. Det skulle vara väldigt roligt att veta vad de på 1500-talet skulle tycka om dagens rosaglittriga plastgranar som pryder vissa hem.
 • Nu börjar det bli hög tid att införskaffa årets julgran!

  Ska julgranen hålla sig fin länge så behöver man tänka på och även göra vissa saker. Vilken tid på dygnet är bäst att köpa julgran? Bör man lägga magnecyl eller kopparmynt i julgransfoten? Hur slipper man barnens konkurrens om att välja julgran? Med vad ska man spraya sin gran? Vad gör jag när granen stinker?
 • Skogens väsen

  Helena Bengtsson vår regionsamordnare i Mälardalen, har utvecklat ett material som bygger på Skogen i Skolans digitala läromedel skogslektioner.se. Till skillnad från det digitala materialet är Helenas material anpassat för att ta med ut i skogen. Materialet passar bäst för årskurs 2 och 3 eller äldre elever.
 • Skapa fina saker med material från skogen!

  I naturen hittar du mycket som kan ge kreativ inspiration. Vill du pyssla med dina elever så är senhösten ett superbra tillfälle att även komma ut i naturen en stund.
 • Skolskogsryggsäcken är nu anpassad efter Lgr22!

  Tanken med vår ryggsäck är att göra det enkelt att undervisa i skogen. Vi vill visa att utomhuspedagogik inte behöver vara svårt.
 • SYV aktivitet

  Succé för bussturnéer där SYVare fick uppleva det gröna sektorn med alla sinnen!

  Inom ramen för årets Bonden i skolan-projekt i Mälardalen har drygt 70 studie- och yrkesvägledare (SYV) i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län fått möjligheten att lära sig mer om de gröna näringarna. Även om aktuella arbetsmarknadstrender samt vilka utbildnings- och jobbmöjligheter som finns inom branschen.
 • Elever får lära sig om allemansrätten på golfbanan

  En hel dag med undervisning utomhus på golfbanan med chans till ökad inlärning genom utomhuspedagogik, ökad rörelse och självklart även att prova på golf. Konceptet Golfbanan som utomhusklassrum fortsätter i Stockholms stad, och vidgas nu med kunskap om allemansrätten.

Sidor