Demokratidagen 2016

Written by admin On the 0 Comments
Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar årets Demokratidag den 6 april på Clarion Hotel Stockholm. Seminarierna har teman som till exempel hur man kan förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism, det nya politiska landskapets utmaningar och hur styrs och granskas kommunala bolag? / SKL
Uppdaterad:

Sidor