Dåligt skydd för tätortsnära natur

Written by admin On the 0 Comments
Naturskyddsföreningen har gjort en granskning av skydd av tätortsnära natur.
Naturskyddsföreningen har gjort en granskning av de program för skydd av tätortsnära natur som tagits fram i de tre storstadsregionerna på uppdrag av regeringen. 2002 gav regeringen länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne i uppdrag att ta fram program för skydd och förvaltning av värdefull tätortsnära natur. Naturskyddsföreningens granskning visar att flera skyddsvärda områden saknas i programmen. Istället har bara områden som redan fanns angivna i översiktsplaner och andra befintliga dokument tagits med. Nya undersökningar gjordes sällan av de tre länsstyrelserna. Ingen av de tre länsstyrelserna bedömer att tidsplanen för genomförandet av programmen kommer att hållas. Granskningen visar att mindre områden med skyddsvärd natur, ofta i verklig närhet till bostadsområden, inte finns med i skyddsprogrammen. Det är förvånande att länsstyrelserna inte tagit fram mer genomarbetade program, säger Märta Berg, projektledare för granskningen. Natur som ligger nära är förutsättningen för att särskilt barn och äldre ska få möjlighet att vistas i naturen i vardagen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen är friskare, mindre stressade och har bättre motorik och koncentrationsförmåga än andra barn.
Uppdaterad:

Sidor