Blir din klass Skogens Mästare 2019 i Gävleborgs län?

Written by Lena Åbom On the 0 Comments
Skogens Mästare är en tävling om skog för årskurs 6 som kommer att pågå under sex veckor i vår. Vi startar v 11 och finalen genomförs under v 20.

Till grund för tävlingen ligger Boken om skogen, en lärobok med basfakta om skog och skogsbruk. Alla deltagande skolor får klassuppsättningar va boken helt gratis.

Tävlingen startar v 11 (böckerna skickas ut under v 9). Klassen har då ca 6 veckor att jobba med materialet - lärarhandledning finns.

Samtliga klasser kommer att få utföra ett kunskapstest med flervalsfrågor under veckan före påsk. Klassen ska också utföra ett studiebesök ellen göra en praktisk uppgift. Mer info om det kommer.

De fyra bästa klasserna gör upp under en finaldag på naturbruksgymnasiet i Ljusdal under v 20. Klassen representeras av ett fyrmannalag som kommer att tävla i både praktiska och teoretiska moment. lagen ska helst bestå av två flickor och två pojkar.

Vinster
1:a pris 10 000 kr + pokal
2:a pris 5 000 kr
3:e pris 3 000 kr
4:e pris 2 000 kr

Alla skolor som genomför hela tävlingen kommer att få en Skolskogsryggsäck till ett värde av ca 3 000 kr.

Anmälan senast 31 januari till:
Lena Åbom - regionsamordnare för Skogen i Skolan
lena.abom@skogsstyrelsen.se
Tel 0278-356 78

Uppdaterad:

Sidor