Blåbärsriset minskar av skogsgödsling

Written by admin On the 0 Comments
Ökad kvävetillgång gör att husmossa och blåbärsris missgynnas och gräset kruståtel ökar.
Ökad kvävetillgång, efter exempelvis gödsling, gör att husmossa och blåbärsris missgynnas och gräset kruståtel ökar, enligt en färsk avhandling från SLU. Åsa Forsum har i ett fältförsök visat hur ökad kvävetillgång leder till att husmossa förändrar sin biokemi och minskar i utbredning. Kruståtel klarar betydligt bättre än blåbärsris har svårare än gräset kruståtel att ta upp tillfört extra kväve. Gräset ökar därför i utbredning på blåbärsrisets bekostnad. Kvävetillförseln leder också till ökad förekomst av två naturliga fiender till blåbär, nämligen larven Operophtera spp och parasitsvampen Valdensia heterodoxa. Deras utbredning har stor betydelse för hur mycket blåbärsris och kruståtel det finns på olika lokaler i skogen.
Uppdaterad:

Sidor