Biometria i samarbete med Academic Work för att digitalisera skogsindustrin

Written by admin On the 0 Comments
Biometria tar hjälp av Academic Work för att rekrytera 19 juniora talanger till ett av skogsindustrins mest omfattande digitaliseringsprojekt – Project Forest Storm. / Academic Work
Uppdaterad:

Sidor