Bidrag till skolskogen i Västerbotten

Written by admin On the 0 Comments
Skogsbruket i Västerbottens län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen. Under våren 2010 kommer skolor med skolskog, eller skolor som vill starta en skolskog att kunna ansöka om medel från Mera Skog i Västerbotten.
Under våren 2010 kommer skolor med skolskog, eller skolor som vill starta en skolskog i Västerbotten att kunna ansöka om medel från Mera Skog i Västerbotten för att underlätta utveckling av verksamheten eller nystart! Intresserade skolor ska i ansökan ange vilka planer de har på investeringar i den befintliga skolskogen, eller vad man behöver investera i för att starta en ny skolskog, och beräknad kostnad för detta.Hela summan som söks ska användas till investeringar i material och inte till verksamhet. Skolor som söker om bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog.Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2010, eller när potten tagit slut, och ansökan skickas till Erika Nilsson, ac@meraskog.se. Det är alltså först till kvarn som gäller - och en bra ansökan! Läs mer om bidraget på Mera Skog i Västerbottens hemsida.
Uppdaterad:

Sidor