Bidrag till skolskogen

Written by admin On the 0 Comments
Skogsbruket i Jämtlands län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen.
Alla skolor med skolskog i Jämtlands län kan skicka en ansökan till Skogen i Skolan Jämtlands län. Ange i ansökan vad ni har för planer på investeringar i er skolskog. Hela summan som söks ska användas till investeringar och inte till verksamhet.Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. Mall till en sådan överenskommelse finns att ladda ner här.
Uppdaterad:

Sidor