Bättre inlärning med god hälsa

Written by admin On the 0 Comments
Elever med utökad idrott på schemat mår bättre, lär lättare och har större förutsättningar att undvika fetma, visar en doktorsavhandling från Högskolan Kristianstad.
Lollo Sollerhed har sjutton års erfarenhet som idrottslärare och har i sin avhandling jämfört två skånska skolor. På den ena skolan fick eleverna fyra 40-minuterspass idrott och en utetimme i veckan, jämfört med den andra skolan som följde läroplanen. Tre år senare visade det sig att barnen som fick extra idrott blev både starkare och uthålligare och deras viktökning blev inte så stor som på jämförelseskolan. Barns och ungdomars självbild och attityd till idrott och hälsa påverkas också positivt av fysisk aktivitet. Lollo Sollerheds studier visar även på ett samband mellan studieresultat och fysisk kapacitet.– Om kroppen är i trim är det lättare att få syresatt blod till hjärnan. Barn som rör sig mer får lättare att sitta stilla och koncentrera sig, säger Lollo Sollerhed till Kristianstadsbladet.Hon tycker att skolan måste ta ett större ansvar för att barnen får möjlighet och lust till att röra sig. – Skolan är samhällets institution där barn ska lära sig saker. Det är även viktigt att barn får lära sig att röra på sig och att bilda kroppen likväl som knoppen.– Det går att räkna när man hoppar. Idrottsläraren kan till exempel ha lektionen på engelska och engelskläraren kan hålla lektion ute.
Uppdaterad:

Sidor