Bättre betyg utomhus!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Flytta ut en del av undervisningen. Det ökar elevernas skolprestationer och ger bättre hälsa. Naturen är ett utmärkt klassrum. I boken ”Klassrum med himlen som tak” summeras mycket forskning som visar att regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt under skoldagen ger många goda effekter. #utomhuspedagogik. Hela rapporten på svenska respektive engelska kan laddas ner här.
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor