Barkborrefällor i skogen

Written by admin On the 0 Comments
För att minska risken för stora angrepp på granskogen i södra Sverige har barkborrefällor placerats ut.
Fällorna är behandlade med insektsgift och bör inte vidröras under tiden som giftet är verksamt vilket är under 10-12 veckor från det att fällan behandlats. Därefter är fångstfällorna ofarliga. Det är ingen risk att vistas i närheten av dessa fångstfällor.Alla fångstfällor som läggs ut i skogen ska märkas ut med ett anslag såatt man kan se att de är behandlade med gift. Den som kommit i kontakt med giftet bör om möjligt genast tvätta händerna. Bekämpningsmedlen som används kan orsaka hudallergier, vara kraftigt hudirriterande och ge stickningar och domningar i huden.
Uppdaterad:

Sidor