Att mäta skolresultat – vad, hur och varför?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Svenska skolresultat faller i internationella undersökningar. Samtidigt visar betyg och nationella prov stabila resultat. Hur ska våra nationella system utformas för att ge en rättvisande bild av skolresultaten? Och vad ska vi mäta för att följa det som ska förbättras? Frukostseminariet diskuterar även om dagens ungdomsarbetslöshet beror på fallande skolresultat eller problem att matcha kompetens med jobb. Mäter dagens skolsystem den kompetens de växande svenska företagen efterfrågar? / SKL
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor