Är dina elever skogsinnovatörer?

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments
Är du lärare i årskurs 7 eller 8 i Västernorrland? Anmäl din klass till Skogsinnovatörerna hösten 2022!

Skogsinnovatörerna är ett kreativt, ämnesintegrerat arbete där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs.
Temat är: Vad är framtidens innovation för/från skogen?

Tävlingen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet , Technichus - Härnösand och Skogen i Skolan.  Kick-off sker under vetenskapsfestivalen ForskarFredag den 26–30 september.

Vinnarna får ett besök på Mittuniversitetet, Technichus eller på företag inom skogsnäringen.
Sista anmälningsdag är den 23 juni. Begränsat antal klasser.

Anmäl er här!

Uppdaterad:

Sidor