Anna Malmström satsar på Skogen i Skolan i storstaden

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Anna Malmström har varit skogsforskare på SLU och är utbildad biolog på Uppsala universitet. Hon är uppväxt i Linköping och bor nu i Knivsta med sin familj. Anna har också varit lärarvikarie i grundskolan, arbetat med "teambuilding" och varit studieledare för naturgrupper. Sedan den 16/4 2015 är Anna anställd på Föreningen Skogen där hon arbetar med Skogen i Skolans projekt Storstadssatsning. - Jag har sedan länge spanat in Skogen i Skolan och känner starkt för att få ut elever i skogen och höja kunskapen om och intresset för skog, säger Anna Malmström,

Anna Malmström gick Naturprogrammet på gymnasiet i Linköping där hennes föräldrar intresserade henne för orientering och friluftsliv. Parallellt med biologistudier på Uppsala universitet där hon hade en doktorandtjänst var hon också lärarvikarie på grundskolenivå. Därefter blev det skogsforskning på SLU där hon inriktade sig på markekologi och gjorde en avhandling om skogsbrand och effekter på marklevande djur.

- Som teambuildinginstruktör känner jag igen många av Skogen i Skolans samarbetsövningar. Det finns nu 38 nya övningar på webbplatsen som kopplar till läroplanen och mäter förmågor. Utöver det har vi nya läromedel som även de följer LGR11 samt häften om Allemansrätten, säger Anna Malmström.

Skogen i Skolans verksamhet har bedrivits i över 40 år och är ett samarbete mellan skogliga intressenter och skolan som sker på skolans villkor. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för skog samt att få elever att vistas utomhus. Ansvaret för Skogen i Skolans Nationella kansli ligger hos Föreningen Skogen.

Projektet Storstadssatsning börjar med att satsa på skolor i Stockholm. När ett koncept är utarbetat kommer projektet att sprida sig till Göteborg, Malmö och övriga större städer i Sverige.
- Barn och ungdomar ska  vara bekanta och trygga med sin egen skog oavsett var man bor. Skog och grönområden finns överallt. I Stockholms län finns det 382 000 hektar skog. En skolskog kan dock vara en skogsdunge, parkområde eller annat grönområde. Det viktigaste är att elever får möjlighet att vistas utomhus, säger Anna.

Vi hälsar Anna hjärtligt välkommen till Skogen i Skolan!

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
Skogen i Sklan

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor