Ann Dolling tilldelas Skogens Oskar 2017!

Written by Matilda Lingegård On the 0 Comments
Ann Dolling
Ann Dolling
Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Ann Dolling är 2017 års mottagare av Mera Skog utmärkelse Skogens Oskar. Ann belönas för uthålligt och engagerat arbete för att skapa en integrerad, jämställd och hållbar skogsnäring och akademi.

Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och idealitet som präglat den idé eller gärning som föreslås till belöning. Ann Dolling är 2017 års mottagare av Mera Skog utmärkelse Skogens Oskar. 

 

Ann DollingAnn DollingAnn Dolling är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. Ann forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras. Ann har varit drivande i projektet Skogen som integrationsarena vilket har som mål att män och kvinnor med en annan etnisk bakgrund än svensk ska få en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället. För projektets räkning har Ann tagit fram ett utbildningspaket för nya svenskar för att långsiktigt kunna erbjuda dem en väg in och en framtid i skogsbranschen. Som engagerad ordförande i fakultetens lika villkorskommitté arbetar Ann med att lyfta jämställdhetsfrågan och göra den till en del av den dagliga verksamheten på SLU.

 

Motivering:

Ann Dolling belönas för uthålligt och engagerat arbete för att skapa en integrerad, jämställd och hållbar skogsnäring och akademi. Med nytänkande samarbeten öppnar hon upp skogen och gör den till en angelägenhet för alla svenskar.

Uppdaterad:

Sidor