Allemansrätten i fokus när 1500 elever planterar träd

Written by admin On the 0 Comments
Allemansrätten är temat för årets trädplanteringsdagar 8 och 9 maj. Under dessa dagar planterar drygt 1500 elever i årskurs fyra var sitt träd i Sofieroskogen och utforskar livet i skogen genom lek och utmaningar. / Helsingborg
Uppdaterad:

Sidor