2010 Skogen i Skolans År i Norrbotten!

Written by admin On the 0 Comments
2010 blir Skogen i Skolans År i Norrbotten. Det beslutade ledningsgruppen för Skoglig Samverkan i Norrbotten vid sitt senaste möte. Totalt 11 kommungrupper av skogstjänstemän runt hela Norrbotten ska öka sitt arbete gentemot skolan.

2010 blir Skogen i Skolans År i Norrbotten. Det beslutade ledningsgruppen för Skoglig Samverkan i Norrbotten vid sitt senaste möte. Totalt 11 kommungrupper av skogstjänstemän runt hela Norrbotten ska öka sitt arbete gentemot skolan.

Skogsbruksföretagen och skogsindustrier i Norrbotten har sedan många år en gemensam organisation med namnet Skoglig Samverkan i Norrbotten. Organisationen ska bedriva informationsverksamhet om skogen och alla dess värden till skolor, politiker, företag och organisationer. Arbetet leds på länsplan av en ledningsgrupp med representanter för samtliga 19 medlemsföretag.

Ute i länet finns 11 kommungrupper och det är i dessa kommungrupper som det huvudsakliga arbetet med Skogen i Skolan genomförs. Bland annat arrangerar kommungrupperna varje år en dags skogsexkursion för sjätteklassare. I exempelvis Pajala ordnar man vissa år bussning av elever ända från Karesuando och Abisko.

Dessutom samarbetar skogsföretagen på lokalplanet med Prao-verksamhet gentemot skolan.

Men nu ska aktiviteterna gentemot skolan ökas. Förutom skolexkursioner är målet att varje kommungrupp ska delta i något offentligt arrangemang, typ skördedagar, marknader, osv. Man ska också försöka driva fler skogsutbildningar föra lärare på allmänna skolor.


I Tärendö besöker eleverna varje år en gammal skogsförläggning i samband med skolexkursionen för sjätteklassare. Gamle skogsvårdskonsulenten Calle Rautio berättar om de tuffa villkoren för skogsarbetare förr.

Text och foto: Lars Pekka, samordnare Norrbotten
Uppdaterad:

Sidor