Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade blivande jägmästarstudenter på Märgträffen

Written by Matilda Lingegård On the 0 Comments
Under den årliga Märgträffen på SLU i Umeå fanns Skogen i Skolan och SkogsSverige på plats för att träffa blivande jägmästare. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner om bland annat jämställdhet, utomhuspedagogik, uppsatsskrivning och hur vi får fler att upptäcka tjusningen med skog. I montern kunde besökarna gå en tipspromenad och tävla om en årsprenumeration på tidningen Skogen.

Varje år anordnar Närlingslivsutskottet i Skogshögskolans studentkår en karriärsdag för jägmästarstudenterna i Umeå, Märgträffen.

Under dagen kunde studenterna ta del av föreläsningar av jägmästare med spännande karriärer samt mingla med framtida kollegor och arbetsgivare.

Skogen i Skolan och SkogsSverige hade en gemensam monter där Skogen i Skolans läromedel visades upp. I montern kunde man också gå en tipspromenad med kluriga frågor och därmed vara med och tävla om en årsprenumeration av tidningen Skogen.

En del av studenterna mindes att de hade varit ute på olika Skogen i Skolan aktiviteter när de gick i skolan och tyckte att det är viktigt med tidiga insatser för att öka kunskapen om skog. 

SkogsSveriges informationsblad visade skoglig fakta inom nio ämnesområden som finns på webbplatsen. Där finns också dagliga omvärldsbevakande nyheter och det finns en frågelåda med ett 80-tal experter som besvarar frågor från skogstjänstemän, skogsägare, skogsstuderande samt intresserad allmänhet.
Många av studenterna hade varit inne på webbplatsen.

/ Matilda Lingegård
Regionsamordnare Skogen i Skolans region Västerbotten

Mer information

Uppdaterad:

Sidor