Skogskollo för tjejer – Vad hände sedan?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Sophie Dahlén Sjöbergh har studerat till Jägmästare på SLU i Umeå. Jägmästarprogrammet fyller numera inte sina platser och intresset för skog behöver öka bland unga. Det görs insatser för att intressera unga kvinnor för skog eftersom kvinnor är en underrepresenterad grupp i skogssektorn och Skogskollo är ett exempel på detta.
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor