Börje Börjesson: fler skogliga studenter ger ett bättre Sverige

Written by admin On the 0 Comments
Börje Börjesson är nyutnämnd prefekt för Skogsmästarskolan. - Vi behöver bredda och förstärka rekryteringen till våra skogliga utbildningar. Studenterna får en oslagbar kombination av god akademisk utbildning kombinerad med en stark och tydlig yrkesprofil.

Börjes arbete innebär många kontakter utåt för att nå ut med skolans erbjudande.
- Vi behöver ha bra kontakt med skogsnäringen som deltar i undervisningen som gästlärare och ordnar exkursioner. Dialogen är också viktig för att hålla utbildningen I framkant vad gäller utveckling och utmaningar inom branschen

Det finns för närvarande 55 platser på Skogsmästarprogrammet, en utbildning som har speciella behörighetsregler där skoglig grundutbildning och erfarenhet krävs. Det gör att utbildningen startar på en högre nivå redan från början, samtidigt som det också begränsar vilka som kan söka platserna.
- Många av våra elever har gått på naturbruksgymnasium eller skogsbruksskola, men sjunkande ungdomskullar och kanske också ett bristande intresse gör att dessa utbildningar har problem att fylla sina platser. En annan väg att komma in på Skogsmästarskolan är att gå ett skogligt basår som finns i Uppsala. Tidigare fanns utbildningen även i Värnamo som man nu av besparingsskäl har varit tvungen att avveckla. Det har drabbat Skogsmästarskolan som hittills har haft cirka hälften av sina sökande just från de båda basårsutbildningarna. Vi behöver också bearbeta studie- och yrkesvägledare för att göra våra skogsutbildningar kända och vilka karriärmöjligheter som finns inom skogssektorn.

SkogsSveriges ambassadörer för våra sociala medier, Carl Danielsson och Victoria Boström har båda gått skogligt basår innan de började på Skogsmästarskolan.

Läs mer om Carl Danielsson.
Läs mer om Victoria Boström.

- Även urbaniseringen drabbar skogliga utbildningar och sektorn eftersom många tappar den naturliga kopplingen till skogen och kanske ser den mer som rekreation än till produktion. Med avfolkning och stora skogsarealer i stora delar av landet är frågan om rekrytering till skogliga utbildningar även en del av den regionala politiken.
Fler sökande skogliga studenter som sedan arbetar på arbetsplatser inom skogssektorn runt om I landet, bidrar till den regionala ekonomin men måste också få livet för hela familjen att fungera och att hela Sverige därför måste  kunna erbjuda goda förutsättningar i form av även andra arbetstillfällen, skola, fritidsverksamhet, service och att få livets övriga behov tillgodosedda.
 
Utexaminerade Skogsmästare kan arbeta som virkesköpare, produktionsledare, inspektor, värderare, rådgivare, skogsmäklare, lärare på naturbruksgymnasim och egna företagare. De är akademiskt skolade studenter med god praktisk erfarenhet från stående skog till industri . Under det tredje året på utbildningen finns möjlighet att studera utomlands via utbyte hos SLU. Exemel på länder är Österrike, Tyskland, Nya Zeeland, USA och Kanada.

Börje Börjesson blev tilldelad utmärkelsen Silverkvisten av Föreningen Skogen under hösten 2014 för sitt engagemang för skogens kompetensförsörjning och för lika villkor i sektorn, oavsett ålder, kön och etnicitet.
- Jag fick mycket positiv respons i samband med utmärkelsen med publicitet både personligen och för utbildningen.

- Visionen är att bibehålla den tydliga yrkesprofilen och anpassa efter moderna krav från studenter och arbetsgivare. Vi vill också utveckla forskningen och den internationella verksamheten och ha större koppling mellan de tre benen inom Skogsmästarskolans verksamhet: utbildning, forskning och uppdragsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Målet är att få högre andel tjejer och även sökande med annan etnisk bakgrund till Skogsmästarprogrammet. Det får heller aldrig vara för sent att byta yrkesbana och att studera. Med större mångfald bland våra studenter och medarbetare får vi bättre och kreativare arbetsmiljöer på skogliga utbildningar och inom skogssektorn.

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige

 


 

Uppdaterad:

Sidor