Nylansering av Lika villkor på SkogsSveirge

Written by admin On the 0 Comments
Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom skogssektorn. - Min kollega Emma Möller på Vkna, ett konsultföretag med fokus på jämställdhet, har tillsammans med mig arbetat fram de nya sidorna som hjälper dig igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats, säger Tina Sjöström, innehållsansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och handläggare för Lika villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå. Har du frågor om jämställdhet, kontakta gärna Tina på: tina.sjostrom@slu.se

SkogsSverige grundades 1995 som ett gemensamt initiativ från skogssektorn. Fram till 2010 ansvarade SLU för verksamheten som under 2011 övertogs av Föreningen Skogen.

Under 2012 pågick ett projekt där SLU och Linnéuniversitetet gemensamt hade ett regeringsuppdrag som härörde från Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn. Fokus i projektet låg på kompetensutveckling av lärare och studenter. Projektet levererades till Landsbygdsdepartementet som såg stora utvecklingsmöjligheter med materialet. Delar av projektet har sedan dess funnits under ämnesrubriken Lika villkor på SkogsSveriges webbplats. Innehållet är nu vidareutvecklat av Tina Sjöström som från 2014 ansvarar för dessa sidor.Sidorna under Lika villkor arbetades om under 2014 för att bättre visa hur man kan arbeta med jämställdhet.

Vad är nytt under Lika villkor på SkogsSverige
Omarbetningen som är gjord i juni 2015 innehåller de tre faserna: komma igång, granska verksamheten och jämställdhetsintegrera. Där hittar du metoder och verktyg för ditt jämställdsarbete på din arbetsplats. Under Jämställdhet i skogssektorn hittar du information om arbetsmarknaden, enskilt skogsägande och utbildning och rekrytering.

Behöver du hjälp med jämställdheten på din arbetsplats?
Har du frågor eller behöver hjälp att komma igång med ditt jämställdhetsarbete inom skogssektorn? Kontakta Tina Sjöström, tina.sjostrom@slu.se.

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige
Uppdaterad:

Sidor