När skogen brinner

En skogsbrand kan skapa stor förödelse och bli väldigt kostsam för de skogsägare som drabbas. Men en del av skogens växter och djur behöver faktiskt skogsbränder ibland.

I genomsnitt inträffar mellan 3 000 till 4 000 bränder i skog och mark i Sverige varje år. Hur stora och svåra bränderna är varierar mycket från år till år. En skogsbrand kan skapa stor förödelse och bli väldigt kostsam för de skogsägare som drabbas. Men en del av skogens växter och djur behöver faktiskt skogsbränder ibland.

Mänsklig aktivitet är den vanligaste brandorsaken

Oftast är det människan som är orsak till att det börjar brinna i skogen. Det kan vara eld som sprider sig efter att någon har eldat gräs eller från en lägereld, barns lek med eld eller gnistor från tåg och maskiner. Men blixtnedslag bidrar också till skogbränder.

Här i Skandinavien är det sällsynt att skogsbränder blir så intensiva att träden dör helt. Det vanligaste är markbränder där både träden och livet i marken överlever.

En del växter och djur behöver bränder

Skogsbränder kan bli förödande och är inget som vi önskar oss idag. Men egentligen är brand naturligt för många skogsekosystem.

Hela det barrskogsområde som sträcker sig runt norra halvklotet har formats
av att det har brunnit med jämna mellanrum. Många av skogens arter är därför anpassade till brand.

En del arter, framför allt insekter och svampar, är till och med beroende av att det brinner ibland. Kontrollerad bränning, så kallad naturvårdsbränning, används därför som ett redskap i naturvården i skogsbruket.

Om du eldar – elda säkert

Att grilla korv över en lägereld i skogen är både gott och mysigt. Allemansrätten ger dig möjlighet att göra en liten eld om du är försiktig och om det inte råder eldningsförbud.

Grus eller sandig mark är bäst att elda på. Elda aldrig direkt på en berghäll. Då kan den gå sönder. Det är alltid bäst att elda där det finns särskilt iordningställda eldningsplatser. Tänk på att släcka elden ordentligt efter dig.

Ladda ner som PDF:

När skogen brinner

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran