Ledig tjänst

Är du bra på att utbilda andra och intresserad av skog och natur? Då ska du söka denna tjänst!

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Målet för verksamheten är att öka kunskapen om och intresset för skogen och skogsbranschen. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap. Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste sektor.

Regionsamordnare Skogen i skolan

Skogen i Skolan Dalarna/Gävleborg söker en konsult som kan driva och utveckla arbetet med information och utbildning för lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare (SYV-are) samt elever. Denna tjänst finansieras av de ingående parterna i styrgruppen för Skogen i Skolan. Skogsbranschens rekryteringsbas minskar i takt med pensionsavgångar och andra samhälleliga strukturförändringar. Därför är denna verksamhet prioriterad.

Om tjänsten

Du ska fortsätta utveckla den verksamhet som delvis redan är uppbyggd, genom att vårda relationer med människor i dessa grupper samt fortsätta att utveckla arbetssättet. I arbetet ingår även att hålla i utbildningar i skogen med Skogen i Skolans material samt hjälpa lärare och lärarstudenter att själva kunna hålla lektioner och övningar i skogen.

Arbetet är självständigt med stöd av styrgruppen, nationella kansliet samt andra regionsamordnare i landet. Du ska tillsammans med styrgruppen sätta mål och budget. Du ansvarar för regionens webbplats samt uppdateringar på sociala medier. Mycket av jobbet kommer att ske i fält, ute på skolor och i skogen. Arbetet sker i Dalarna och Gävleborgs län.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Du ska ha kunskap om skolans förutsättningar, behov och möjligheter. Pedagogisk förmåga är en förutsättning, pedagogisk utbildning är en merit. Du bör vara intresserad av skog och natur, skoglig kunskap är meriterande.

Förutsättningar för tjänsten

Uppdraget kommer från styrgruppen för Skogen i Skolan Dalarna/Gävleborg. Arbetet är 50% på konsultbasis. Arbetsinsatsen varierar över året. Det finns även möjlighet för företag eller organisationer att ta på sig uppdraget. Tillträde efter överenskommelse, dock senast under hösten 2022 för att kunna vara delaktig i verksamhetsplanering för 2023.

B-körkort är ett krav

Välkommen att kontakta oss

Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna Ydringer, styrgruppen SiS Dalarna/Gävleborg, tfn: 026-15 11 59 alternativt Lena Åbom, nuvarande regionsamordnare, lena.abom@skogsstyrelsen.se

Välkommen med din ansökan senast 22 maj till johanna.ydringer@billerudkorsnas.com

Uppdaterad: