Åk 4-6 

Var finns skogarna – Lärarhandledning

Var finns skogarna – Lärarhandledning
Biologi
Geografi
SO
NO
Ca 1-1,5 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

 • Att utveckla kunskap om några av världens skogstyper och hur klimatet på en plats styr vilken sorts skog som växer där.

Förberedelser

Låt eleverna arbeta självständigt eller i par med lektionen. Värderingsövningen i slutet görs helst i helklass.

Genomförande

I del 1 finns en läsuppgift om  olika skogstyper, var de finns och varför de växer just där.

Del 2 består av en interaktiv övning där eleverna ska para ihop olika skogstyper med dess egenskaper. Till sin hjälp har de texten i del 1.

I del 3 finns en läsuppgift om avskogning och en värderingsövning om vem som bör ha rätt att bestämma över regnskogen. Gör gärna värderingsövningen i helklass, för att fånga upp tankar och frågeställningar som kan ha väckts under lektionen.

Begrepp

Klimatzon: ett område som kännetecknas av liknande klimat.

Barrskog: skog där de flesta träden är har barr.

Lövskog: skog där de flesta träden är har löv.

Erosion: när mark förstörs av vattenmassor.

Koppling till läroplanen och de globala målen

Koppling till Lgr22

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

 • Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.
 • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.
 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Variation

Förklara gärna svåra begrepp i läsuppgifterna. Du kan också välja att gå igenom del 1+3 muntligen i helklass.

Fördjupning

Om du vill fördjupa lektionen kan du göra ett klassexperiment för att se vad som händer när lövträd huggs ned i regnskogen. Du behöver tre flaskor och tre kvistar med blad på, samt lite matolja. Övningen tar ca 20 min + uppföljning under flera dagar.

 • Ta de tre kvistarna och plocka bort blad från två av kvistarna så att du får tre kvistar med olika många blad på.
 • Fyll flaskorna med vatten och sätt ned kvistarna.
 • Häll lite matolja på toppen av vattenytan för att förhindra avdunstning.

Titta varje dag och jämför hur mycket vatten som försvinner i de tre flaskorna.

Leta på världskartan

En annan fördjupningsuppgift är att försöka lokalisera skogstyperna med hjälp av ett digitalt kartverktyg. Ni kan också leta efter filmer från de olika skogstyperna, för att jämföra dem.

Utomhus

Hitta mitt träd

I denna övning får eleverna på ett roligt sätt lära sig mer om våra svenska träd.

Hitta mitt träd

Källor

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2020). A fresh perspective.

Klimatanpassning.se (2020). Erosion.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran