Åk 4-6 

Vad är en skog? – Lärarhandledning

Vad är en skog? – Lärarhandledning
Geografi
SO
Matematik
Ca 1 tim
Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst, Vinter

Syfte

  • Att få kunskap om den internationella definitionen av skog, och vad som kännetecknar träd och skog.
  • Att få kännedom om skogens betydelse på olika platser i världen, och få upp ögonen för skog i elevernas närhet.

Förberedelser

I lektionen presenteras metoder för att mäta skog och träd. Testa gärna i förväg.

I klassrummet: Testa Google Earth. Bekanta dig med Skogsstyrelsens kartverktyg (Gå till val av karta och undersök vilka kartlager som finns. Välj Skoglig grunddata – skog. Klicka på pilen vid sidan och välj sedan ”Trädhöjd” istället för ”Biomassa”.)

Utomhus med pinne. (Ej inräknat i tidsåtgång.) För mätningar utomhus behövs långa måttband eller rep, eller pinne och måttband. Använd en rak pinne som är lite längre än en armlängd. Håll pinnen med rak arm och tummen bakåt. Vänd pinnen lodrätt utan att ändra greppet. Sikta mot det träd som ska mätas så att syftningslinjen från ögat går precis ovanför handen och mot trädets rot. Backa eller gå framåt så att syftningslinjen från ögat till pinnens topp pekar mot trädets topp. Försök att inte böja armen och inte luta huvudet bakåt när du syftar mot toppen utan bara röra ögat. Nu är avståndet mellan dig och trädet lika långt som trädet är högt. Mät avståndet till trädet och du har fått reda på trädets höjd. Kika gärna på Skogen i Skolans övning Höjdmätning med en pinne.

Genomförande

I del 1 finns en läsuppgift om träd, världens högsta träd och den internationella definitionen av skog.

I del 2 finns en uppgift där ni undersöker var er närmaste skog ligger med hjälp av ett vanligt kartprogram. Detta fungerar också bra att göra i helklass.

I del 3 får eleverna träna på höjdmätning av träd på olika sätt. Det finns en länk till ett digitalt mätverktyg, eller gå går ni ut och mäter själva. Dela in klassen i grupper. Beroende på elevernas förkunskaper kan uppgiften formuleras på olika sätt.  Välj att antingen uppskatta höjden på ett specifikt träd, eller räkna ut ett genomsnitt för flera träd. Diskutera olika för- och nackdelar med olika metoder för att mäta träd.

Begrepp

Biomassa: träden bygger biomassa, trä, genom fotosyntes.

Vedartad: hård stam.

Koppling till läroplanen oh de globala målen

Koppling till Lgr22

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
  • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Matematik

  • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Globala målen

Utomhuspedagogik, variation och fördjupning

Fördjupning

Mät upp en halv hektar:  Om ni har en fotbollsplan i närheten så kan eleverna arbeta i grupper för att mäta upp en halv hektar, 50 x 100 m.

Besök er närmaste skog: om ni har lokaliserat en skog i närheten kan ni följa upp med att besöka den.

Bygg ett träd med eleverna

Bygg ett träd med eleverna

Höjdmätning med en pinne

Höjdmätning med en pinne.

Källor

SLU Sveriges lantbruktuniversitet (2023). Skogsmark.

Naturhistoriska riksmuseet (2020). Träd.

Onethreeplanted (2021). The 9 oldest, tallest, and biggest threes in the world.

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Årstid
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 177 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran