Förskola 
Åk 1-3 
Åk 4-6 

Urmusik

Urmusik
Musik
Idrott och hälsa
Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6
Vår, Sommar, Höst

Ladda ner som PFD:

Urmusik

Genomförande

Dela in eleverna i grupper om fem i varje grupp. Varje grupp ska tillsammans skapa ett musikstycke men sin egen kropp och naturen till hjälp. Musik kan skapas till exempel med två stenar som slås mot varandra, trummande ljud med en pinne som slås mot ett träd eller två grankottar som rispas mot varandra. Hur ljuden och musiken skapas är valfritt. 

Ge varje grupp 15 minuter för att tillsammans skapa ett musikstycke. Gruppen ska även komma på ett gruppnamn. Efter 15 minuter återsamlas alla grupper för att ha gemensam konsert. 

Varje grupp presenterar sitt gruppnamn och framför sitt musikstycke inför resten av klassen.

Alternativ 

Välj kategori vad eleverna ska framföra för låt, till exempel en jullåt, om skog och så vidare. Välj språk som låten ska framföras på. Bestäm att det endast ska vara instrumental musik. Bestäm att alla instrument ska utgå från en trädstam eller liknande. Säg att låten ska gå i tretakt.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Kursplaner för grundskolan

Lpfö18: Förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga 
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 
 • förmåga att lyssna på och reflektera over andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 
 • fantasi och föreställningsförmåga.

Lgr22: Åk. 1-3

Idrott och hälsa

 • Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik. 
 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus. 
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Musik

 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.  
 • Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Lgr22: Åk 4-6

Idrott och hälsa

 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus. 
 • Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Musik

 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Gestaltning av idéer genom att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Ladda ner som PFD:

Urmusik

Sök efter material

Här kan du enkelt filtrera fram skogligt material som du kan använda i undervisning av alla skolans ämnen.

Årskurs
Förskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Ämne
Musik
Matematik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Naturorienterade ämnen
Biologi
Naturkunskap
Engelska
Teknik
Fysik
Religion
Geografi
Svenska som andraspråk
Historia
SO
Svenska
Samhällskunskap
Slöjd
NO
Kemi
Idrott och hälsa
Årstid
Plats
Visa endast digitala material
Rensa filtrering
Visar 5 av 176 pedagogiska material

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran